Jak mohu ručně aktualizovat verzi firmwaru na inteligentní televizi Samsung?

DŮLEŽITÉ: PROCES AKTUALIZACE INTELIGENTNÍ TELEVIZE SAMSUNG MŮŽE OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ.

 

Vaše televizní kanály a další informace nebudou odstraněny, ale před aktualizací firmwaru popsanou na této stránce doporučujeme sledovat změny, které jste provedli v nastaveních vašeho zařízení.

Zařízení Samsung ručně aktualizujete těmito dvěma jednoduchými kroky:

 

1. Z webu společnosti Samsung stáhněte verzi firmwaru

Nejprve musíte z webu společnosti Samsung ručně stáhnout nejnovější verzi firmwaru pro váš konkrétní model zařízení Samsung. K tomu potřebujete zjistit, jaký model zařízení Samsung vlastníte. Kliknutím na následující odkaz přejdete na stránku, která vám pomůže najít číslo modelu:

http://www.samsung.com/cz/support/help/modelfinder_popup.html 

 

Jakmile znáte model svého zařízení, kliknutím na následující odkaz stáhněte požadovanou verzi firmwaru:

http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownloadMain.do 

 

2. Instalace nové verze firmwaru na inteligentní televizi Samsung

VELMI DŮLEŽITÉ: Soubor, který jste stáhli z webu společnosti Samsung, je komprimovaný soubor s příponou .EXE, takže k dekomprimaci tohoto souboru budete potřebovat počítač s operačním systémem Microsoft Windows (v libovolné verzi).

Spusťte komprimovaný soubor, který jste stáhli z webu společnosti Samsung. Budete dotázáni, kam chcete rozbalit obsah souboru, načež musíte vybrat jednotku USB (jakékoli zařízení USB s dostatečnou kapacitou).

Zapněte zařízení Samsung. Jakmile je soubor stažen a kompletně rozbalen na jednotku USB, zapojte ji do USB portu na zařízení Samsung. Je velmi důležité, abyste od televize Samsung odpojili veškerá ostatní zařízení USB.

Stisknutím tlačítka „MENU“ na dálkovém ovladači otevřete nabídku s možnostmi televize. Přejděte na poslední kartu „Podpora“ (nachází se vedle symbolu otazníku „?“) a vyberte možnost „Aktualizace softwaru“.

Nyní vyberte možnost „Přes USB“. Zobrazí se následující zpráva: „Hledá se zařízení USB... Může to trvat déle než 1 minutu.“

 

5-1.png

5-2.png

 

Je velmi důležité, abyste během tohoto procesu nevypínali zařízení Samsung nebo neodpojovali jednotku USB.

Zjistili jsme, že v některých případech mohou mít některé jednotky USB problémy, takže zařízení Samsung nenajde aktualizaci přes USB. V takovém případě doporučujeme použít jiné zařízení USB. Z naší zkušenosti víme, že vyzkoušení jiných zařízení USB funguje.

Po dokončení aktualizace se zařízení Samsung automaticky vypne a zapne. Nyní jste nainstalovali nejnovější verzi firmwaru staženou z webu společnosti Samsung. 

POZNÁMKA: V některých případech může být nutné provést ještě jeden krok:

Na zařízení Samsung zkontrolujte sekci „Aktualizace softwaru“ (otevřete ji stisknutím tlačítka „MENU“ na dálkovém ovladači, výběrem karty „Podpora“ a výběrem možnosti „Aktualizace softwaru“). Pokud je položka „Alternativní software“ zbarvena bíle, klikněte na ni. Zobrazí se zpráva ve znění „Nahradit verzi XXXXXX XXXXXX? Po nahrazení bude restartován systém.“ Výzvu přijměte, přičemž váš systém nyní používá nejnovější verzi firmwaru.

Jak zjistím, kterou verzi firmwaru jsem nainstaloval/a do své inteligentní televize Samsung? Verzi firmwaru instalovanou ve vašem zařízení Samsung zjistíte následovně:

Zapněte zařízení.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „MENU“. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přejděte na poslední kartu s popiskem „Podpora“ (vedle ikony „?“).

Šipkou dolů na dálkovém ovladači vyberte kartu „Kontaktovat Samsung“.

Na konci zobrazeného textu uvidíte následující informace o produktu: 
 
– kód modelu (například UE46C9000), 
 
– verze softwaru (například T-VAL9DEUC-2003.0)

 Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 73 z 105