Selvom vi ville elske at gøre dette muligt, kan vores App til iPad ikke spejle indholdet til et TV via AirPlay (Apple TV) eller til en HDMI forbindelse.