Aby używać aplikację Rakuten TV na tablecie lub telefonie Android, należy zainstalować wersję oprogramowania Android 5 lub nowszą. Należy również posiadać wsparcie dla Widevine DRM.

Wszystkie instrukcje dotyczące instalacji na szej aplikacji na Smartfonie Android lub tablecie znajdziesz w tym linku.

Uwaga:

  • Aby wyświetlić zawartość online, musisz być podłączony do Internetu.
  • Ze względów bezpieczeństwa, odtwarzanie nie jest kompatybilne z urządzeniami posiadającymi uprawnienia administratora.