Jak używać Rakuten TV z Twoim urządzeniem Android

Aby wyświetlić zawartość Rakuten TV za pośrednictwem Chromecast z urządzenia Android, należy wykonać następujące kroki:

Twój Chromecast oraz urządzenie Android muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Po połączeniu obu urządzeń pojawi się ikona “Chromecast”, tak jak jest to widoczne na poniższym zrzucie ekranu.

mceclip0.png

Po kliknięciu przycisku “Chromecast”, pojawi się lista dostępnych Chromecastów. Wybierz swój Chromecast.

mceclip1.png

Twoje urządzenie Android w aplikacji Rakuten TV oraz Twój Chromecast zostaną połączone, a symbol Chromecast zmieni kolor na zielony.

mceclip2.png

Kiedy wejdziesz na stronę filmu, pojawi się opcja wyświetlania zawartości w Chromecast poprzez naciśnięcie zielonego symbolu. Wybierz preferowaną opcję odtwarzania.

mceclip3.png

Jeśli wykonałeś te czynności, lecz przycisk “Chromecast” jest wciąż niedostępny, kiknij tutaj by uzyskać dodatkowe instrukcje.