Jak używać Chromecast na Twoim urządzeniu iOS

Aby wyświetlić zawartość Rakuten TV na Twoim Chromecast używając urządzenia iOS, należy wykonać następujące kroki:

Twój Chromecast oraz Twoje urządzenie iOS muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Po połączeniu obu urządzeń pojawi się przycisk “Chromecast”, tak jak jest to widoczne na poniższym zrzucie ekranu.

mceclip2.png

Po kliknięciu przycisku “Chromecast”, pojawi się lista dostępnych Chromecastów. Wybierz swój Chromecast.

mceclip1.png

mceclip2.png

Kiedy będziesz wyszukiwać film, pojawi się przycisk “Wyświetl Teraz” po przejściu na stronę szczegółową filmu. Należy pamiętać, że wciąż pracujemy nad powiększeniem zawartości filmów dostępnych w Chromecast.

mceclip3.png

Jeśli wykonałeś te czynności, lecz przycisk “Chromecast” jest wciąż niedostępny, kliknij tutaj by uzyskać dodatkowe instrukcje.