Jak używać Chromecast z Google Chrome

Począwszy od wersji Google Chrome 51, funkcja Chromecast jest dostępna w Menu Narzędzi Chrome. Kliknij w Chrome w prawym górnym rogu okna Twojej przeglądarki, a następnie kliknij Cast:


mceclip0.png

Funkcja Chromecast jest również dostępna poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na stronie w przeglądarce Chrome (Control + klik w przypadku urządzeń Mac).

Uwaga: Aby uzyskać bespośredni dostęp do funkcji Chromecast - przez przycisk Cast w narzędziach przeglądarki - należy przypiąć ten przycisk do narzędzi Twojej przeglądarki Chrome.

Jeśli masz wątpliwości, zalecamy przejście do tego linku.