Próbuję obejrzeć film, ale ciągle się buforuje i wycina!

Problemy z przycinaniem i buforowaniem są bardzo irytujące i niestety trudne do zdiagnozowania. Na jakość połączeń wpływa wiele czynników: router, szybkość połączenia, dostawca internetu, połączenie naszych serwerów z siecią dostawcy, oprogramowanie urządzenia itp.

Dlatego prosimy o przeprowadzenie następujących kontroli, które w niektórych przypadkach służą rozwiązaniu problemu:

1  . Wykonaj następujący test prędkości:   http://www.speedtest.net/  (Aby rozpocząć test, musisz nacisnąć przycisk „START”).

Aby cieszyć się treściami Rakuten TV bez przycięć i nadmiernie długich obciążeń, należy mieć gwarantowaną co najmniej rzeczywistą prędkość 3 Mb/s w przypadku treści SD, 5 Mb/s w przypadku treści HD i 20 Mb/s w przypadku treści UHD. .

Aby cieszyć się treściami UHD, zalecamy co najmniej 20 Mb/s. Jeśli szybkość połączenia jest mniejsza, mogą występować problemy z ładowaniem.

Jeśli wynik jest znacznie niższy niż zakontraktowana prędkość, skontaktuj się z dostawcą Internetu.

 2. W miarę możliwości bezpośrednie połączenie kablowe z routerem. Połączenia Wi-Fi są bardziej wrażliwe na zakłócenia i mogą ulegać mikrouszkodzeniom.

3.  W czasie oglądania naszych filmów prosimy nie udostępniać połączenia internetowego, zwłaszcza z programami do pobierania.

4. Sprawdzanie routera  : - odłącz router od zasilania na kilka minut (rozwiązuje problemy z przeciążeniem routera dostępowego). - spróbuj użyć innego kabla połączeniowego do routera lub włożyć go do innego dostępnego portu routera. - spróbuj zmienić poziom bezpieczeństwa zapory routera na średni lub niski.

Po wykonaniu tych kroków zalecamy wypróbowanie bezpłatnego filmu, takiego jak „Sintel” lub „Big Buck Bunny”, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, przed dokonaniem nowego wypożyczenia.

 Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 65