Så här använder du Rakuten TV med din Android-enhet

Dessa är stegen du behöver följa för att spela Rakuten TV-innehåll på din Chromecast genom en Android-enhet:

Din Chromecast och din Android-enhet måste anslutas till samma WiFi-nätverk. När detta är klart visas "Chromecast" -knappen precis som du kan se på bilden nedan.

När du klickar på Chromecast-knappen visas en lista över tillgängliga Chromecasts, hitta och välj din.

Din Android-enhets Rakuten TV-app och din Chromecast kommer att anslutas varpå Chromecast-symbolen blir grön.

Väl inne på informationssidan av en film har du möjlighet att spela den på Chromecast genom att trycka på den gröna symbolen. Välj bara det uppspelningsalternativ du önskar.

Om du har följt dessa steg och knappen "Chromecast" fortfarande inte är tillgänglig, följ dessa instruktioner här.