Varför får jag 10 % tillbaka i Points?

Under 2021 fortsätter Rakuten TV att belöna dig med högre % Points tillbaka än tidigare. Under kampanjperiodenfår du 10 % tillbaka i Points för varje kronor som du spenderar.  Dina Points upphör att gälla sex månader efter att de beviljats, med förfallodatum under 2021.

Rakuten TV förbehåller sig rätten att ändra, ställa in eller avlägsna erbjudandet när som helst.

 

Vilka fördelar  finns med detta?

Under 2021 kommer vi att erbjuda dig fler Points med vårt bonusprogram Rakuten Point! Som tack för din lojalitet kommer du att få 10 % värde av det du spenderar i Points, istället för de vanliga 1 %. Det här innebär att ju fler filmer du hyr eller köper  hos Rakuten TV, ju fler Points får du och ju fler rabatter får du!

Det här erbjudandet gäller under en begränsad tidsperiod och avslutas 31/12/2021.

 

Hur lång tid har jag på mig att använda mina Points?

Dina Points upphör att gälla sex månaderefter att de utfärdats, med förfallodatum 31/12/2021.

Om du hyr en film 4/5/2021, upphör de Points du tjänar att gälla 4/11/2021.

Om du hyr en film 4/9/2021, upphör de Points du tjänar att gälla 31/12/2021.