Kompatibla enheter med Rakuten TV Gratis

Just nu är Rakuten TV Gratis-innehåll kompatibelt med följande enheter som tillverkats sedan 2019:

  • Samsung Smart TVs
  • LG Smart TVs
  • Philips Smart TVs
  • Hisense Smart TVs
  • Panasonic Smart TV från 2015 och framåt
  • iOS från appversion 3.7.0
  • Android från appversion 3.5.10, 3.5.13
  • PC och Mac